Links

In eigen familiekring            –        Zonder uitvaartondernemer?

Natuurbegraafplaatsen         –       Begraven in de natuur

Rouwkaarten                          –        Persoonlijke rouwkaarten

Ibis boekenkast-kist              –        Ibis grafkisten – baarplank

Opbaring graszoden               –       hemel-bed.nl/opbaring

Waden                                       –       Wikkelgoed

Korfkisten                                 –       Gevlochten uitvaartkisten

Uitvaartbus                              –        Uitvaartbus

Water-urn                                 –       Waterurn

Persoonlijke urn                      –       Zelf een urn maken

Hoge Veluwe                            –        Hoge Veluwe – urn

Bios Urn                                    –        Urn met zaailing

Rouwbloemen                          –        www.inekerijksen.nl

Hart van hout                           –       www.hartvanhout.nl